sector alimentari

Les dades corroboren la potència en augment del sector alimentari

Segons l’Informe Econòmic Anual 2016 que la Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i Begudes (FIAB) va presentar el passat 28 de juny, la IAB (Indústria d’Alimentació i Begudes) ha batut rècords de producció, exportacions i ocupació laboral durant el passat 2016. A mode de resum, durant el 2016, el sector ha començat a treballar en…

Details