La formació DUAL, un camí d’èxit

La formació dual és un camí d’èxit ja que, a més de la teoria, ensenya  la part pràctica de la formació i ofereix la inserció en el mercat laboral. KREAS ve apostant per aquesta formació des de la seva creació. Comproveu en el següent vídeo de la Fundación Bertelsman els avantages que comporta.

Screenshot 2018-11-22 18.07.29