KREAS col·labora amb ARGAL en la formació dels seus treballadors