KREAS participa en la jornada organizada per la FOEG per potenciar la FP dual