KREAS porta casos d’èxit en formació dual a la Fira Alimentaria 2018