Matrícula encara oberta pel CFGS en Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària