El sector alimentari no arriba a cobrir totes les ofertes laborals