img8

Què és KREAS?

El nom de KREAS prové del grec κρέας, que significa carn. KREAS és un centre de formació professional de qualitat de l’àmbit de la indústria càrnia i agroalimentària, que neix amb l’objectiu de formar i qualificar els treballadors d’aquest sector per contribuir a la millora de la seva competitivitat.

KREAS aposta per la formació dual que combina l’aprenentatge a l’aula i a l’empresa.

Ofereix una carta de serveis que fomenta l’emprenedoria i les relacions internacionals com a eines de desenvolupament social i personal dels seus alumnes.

Qui som?

La Fundació Kreas, és una entitat sense ànim de lucre que neix de la mà de la Federació Catalana d’Indústries Càrnies (FECIC) que aglutina més del 96% de la producció càrnia catalana, i de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat de Vic, amb un clar posicionament de servei al territori i a les seves empreses, avalada per iniciatives com Creacció o l’Institut d’Economia Verda.

 

Kreas compta també amb la complicitat des dels seus inicis de l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de Vic que han apostat per un projecte d’èxit en l’entorn empresarial i educatiu que repercutirà en el teixit econòmic i social.

 

Governança

El Patronat de la Fundació Kreas vetlla pel compliment de la missió i de les finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, i per assegurar-ne la viabilitat. El conformen setze patrons de diferents entitats participants i col·laboradores. Compta amb una Comissió Executiva com a òrgan encarregat de la direcció i la gestió ordinària de l’entitat.

 

Professorat Kreas

El claustre de professors està format per personal docent amb una llarga trajectòria tant en el món de la formació com en el mateix sector carni. A més, el professorat compta amb el suport i l’experiència de les metodologies docents aportades per la Universitat de Vic, i el contacte directe amb el sector mitjançant la FECIC. Alhora, l’alumne compta amb un professor tutor, professional de la indústria alimentària.

Missió i Visió

La missió de Kreas és generar talent mitjançant una oferta de formació professionalitzadora de qualitat i rellevant per a la indústria agroalimentària, que permeti fer més competitives les empreses del sector i que fomenti l’emprenedoria i la innovació com a motor de millora.

Kreas vol ser un centre de referència en Formació Professional Integral en el sector agroalimentari del país; motor d’innovació i reforç del teixit productiu de l’entorn amb vincles internacionals.
 

La política de qualitat de KREAS recull aquesta missió i la concreta de la següent manera:
  • Voluntat d’aconseguir alts nivells de satisfacció dels alumnes de les nostres accions formatives i de les empreses amb les quals col•laborem.
  • Voluntat de treballar amb el compliment de les diverses normatives vigents que afecten la prestació del servei.
  • Voluntat de donar resposta a allò que els nostres clients necessiten.
  • Voluntat d’aplicar la millora contínua a tots els nostres processos de treball.
Compromís amb el territori

La seu central de Kreas s’ubica a Olot, capital de comarca de la Garrotxa, un territori eminentment industrial, amb un teixit molt consolidat de petita i mitjana empresa però també de grans empreses tractores, majoritàriament de capital local, en què el sector industrial més important és l’agroalimentari, tant per producció com per nombre de treballadors.
Aquest teixit empresarial requereix professionals adequadament formats, i aquesta és la demanda que les empreses, i en especial la indústria càrnia, han traslladat a les entitats participants en el projecte Kreas: formar professionals del sector alimentari en el territori i per al territori.

 

 

Per què estudiar a Kreas?

 

Perquè Kreas s’alimenta de l’expertesa i el coneixement de la FECIC i de la Fundació Universitària Balmes a l’hora d’oferir una formació de qualitat.

Perquè el model dual de Kreas et permetrà formar-te tant acadèmicament com professionalment, i compta amb la proximitat del teixit empresarial.

Perquè els nostres professors són professionals del sector, amb anys d’experiència.

Perquè Kreas neix d’una necessitat de les empreses del sector.

 

On Som ?

Kreas imparteix formació allà on es troben les empreses del sector, avui majoritàriament distribuïdes a les comarques de la meitat nord del país. La seu central és a Olot, la Garrotxa, comarca de gran tradició agroalimentària, i disposa de cinc subseus: Vic, Riudellots, Manresa, Guissona i Barcelona.

Presència KREAS a Catalunya