img8

Què és KREAS?

La paraula “kreas” prové del grec κρέας, que significa carn entesa com a aliment. Així mateix, “kreas” és també el primer nom que es va donar l’any 1832 a la proteïna que avui coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Per últim, el mot “kreas” té la mateixa arrel de creació.

Jugant metafòricament amb la paraula “kreas” i d’acord amb les tres línies esmentades, donem orígen a un centre creatiu, en forma i adreçat al sector alimentari.

Qui som?
  • KREAS és un centre de formació professional de qualitat de l’àmbit de la indústria càrnia i agroalimentària, que neix amb l’objectiu de formar i qualificar els treballadors d’aquest sector per contribuir a la millora de la seva competitivitat.
  • KREAS aposta per la formació dual que combina l’aprenentatge a l’aula i a l’empresa.
  • KREAS ofereix un catàleg de serveis que fomenta l’emprenedoria i les relacions internacionals com a eines de desenvolupament social i personal dels seus alumnes.

 

Governança

La Fundació KREAS és una entitat sense ànim de lucre que neix de la mà de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) que aglutina més del 96% de la producció càrnia catalana, i de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb un clar posicionament de servei al territori i a les seves empreses. La Fundació compta també amb la complicitat des dels seus inicis de l’Ajuntament d’Olot que va apostar per un projecte d’èxit en l’entorn empresarial i educatiu que repercuteix directament en el teixit econòmic i social.

El Patronat de la Fundació Kreas és l’òrgan de govern, de representació i d’adminsitració de la Fundació. El conformen setze patrons de diferents entitats participants i col·laboradores. La Comissió Executiva té les atribucions delegades estatuàriament així com del seguiment del compliment i execució dels acords del Patronat i està formada per 7 membres. La Direcció General és la figura que ostenta la direcció i gestió executiva de l’entitat amb el suport d’un equip tècnic i administratiu.

Professorat Kreas

El claustre de professors està format per personal docent amb trajectòria contrastada tant en el món de la formació com en el mateix sector alimentari. A més, el professorat compta amb el suport i l’experiència de les metodologies docents aportades per la Universitat de Vic, i el contacte directe amb el sector mitjançant la FECIC. Alhora, l’alumne compta amb un professor tutor, professional de la indústria alimentària.

Missió i Visió

La missió de Kreas és generar talent mitjançant una oferta de formació professionalitzadora de qualitat i rellevant per a la indústria agroalimentària, que permeti fer més competitives les empreses del sector i que fomenti l’emprenedoria i la innovació com a motor de millora.

Kreas vol ser un centre de referència en Formació Professional Integral en el sector agroalimentari del país; motor d’innovació i reforç del teixit productiu de l’entorn amb vincles internacionals.

La política de qualitat de KREAS recull aquesta missió i la concreta de la següent manera:
  • Voluntat d’aconseguir alts nivells de satisfacció dels alumnes de les nostres accions formatives i de les empreses amb les quals col•laborem.
  • Voluntat de treballar amb el compliment de les diverses normatives vigents que afecten la prestació del servei.
  • Voluntat de donar resposta a allò que els nostres clients necessiten.
  • Voluntat d’aplicar la millora contínua a tots els nostres processos de treball.
Compromís amb el territori

La seu central de Kreas s’ubica a Olot, capital de comarca de la Garrotxa, un territori eminentment industrial, amb un teixit molt consolidat de petita i mitjana empresa però també de grans empreses tractores, majoritàriament de capital local, en què el sector industrial més important és l’agroalimentari, tant per producció com per nombre de treballadors.
Aquest teixit empresarial requereix professionals adequadament formats, i aquesta és la demanda que les empreses, i en especial la indústria càrnia, han traslladat a les entitats participants en el projecte Kreas: formar professionals del sector alimentari en el territori i per al territori.

Per què estudiar a Kreas?

Perquè el model dual de Kreas et permetrà formar-te tant acadèmicament com professionalment, i compta amb la proximitat del teixit empresarial.

Perquè els nostres professors són professionals del sector, de reconeguda trajectòria  tant en el món acadèmic i com en el laboral.

Perquè Kreas neix d’una necessitat de les empreses del sector.

Perquè la formació dual t’ofereix també inserció directa en el món laboral

Internacionalització

Una de les primeres experiències a nivell de mobilitat i de cooperació europea de KREAS va ser  el curs 2016/17 en què varem acollir una delegació d’estudiants d’un CFGM de Qualitat i Seguretat Alimentària del Vocational and Tecnical Anatolian High School de Turquia. Durant tres setmanes vam oferir a un total de 15 alumnes i a  2 professors una completa formació en seguretat alimentària en anglès, incloent-hi pràctiques en laboratori i en planta pilot i realitzant diverses visites a empreses del sector. També es van realitzar  diferents activitats acadèmiques i lúdiques per  posar-los en contacte amb els nostres alumnes de la formació professional dual. L’experiència va ser molt enriquidora  per els alumnes i per el dos centres. L’aprenentatge va ser  molt vivencial i integrador.

El nostre objectiu és repetir aquest tipus d’experiències en el futur. Entre els projectes que s’estan organitzant des de KREAS, un preveu  fer estades d’observació en centres europeus . De les estades esperem que  sorgeixin altres centres interessats en visitar-nos i establir vincles de col·laboració.
Una segona experiència molt gratificant va ser el curs 2017/18 en què vam realitzar  un viatge amb 18 dels nostres alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la indústria alimentària als Països Baixos. Vam  aprofitar l’oportunitat que ens va oferir  el centre AERES (Stichting AERES Groep) per fer-los una visita i es varen  organitzar diferents activitats d’interès per als nostres alumnes. Entre elles es poden destacar les següents:

  • Visita a les instal·lacions d’una empresa productora de formatges (REMEKERKAAS),
  • Visita a la Universitat de Wageningen,
  • Entrada a la fira alimentària internacional PLMA s World of Private Label

Visita a l’exposició MICROPIA, per estudiar el món dels microorganismes a nivell alimentari.

Aquest primer acostament amb el centre AERES, encara que breu, ens ha permès poder organitzar una estada més llarga per aprofundir en el seu model i estrènyer els nostres vincles de col·laboració.
Una altra experiència de cooperació europea en la  què KREAS participa des de fa 2 anys és la “European Vocational Skills Week”. És una iniciativa de la Comissió Europea que consisteix a concentrar, durant una setmana a l’any, un gran nombre d’activitats en torn la formació professional. El 2018, el nostre centre va organitzar tres jornada de portes obertes enfocades a promocionar tres subsectors de la indústria agroalimentària amb bones sortides laborals: sector carni, làctic i cereals. Aquestes jornades van tenir difusió i ressò a nivell europeu.

KREAS té també previst sol·licitar la carta ECHE en  la convocatòria de 2019 per  poder enviar als nostres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la indústria alimentària a cursar part dels seus estudis i/o realitzar formació en centres de treball en empreses de la Unió Europea, ampliant així les possibilitats de mobilitat als diferents grups d’estudiants que tenim al centre.

On Som ?

Kreas imparteix formació allà on es troben les empreses del sector. La seu central és a la ciutat d’Olot, a la Garrotxa, comarca gironina de gran tradició agroalimentària on neix la Fundació, que ràpidament s’expandeix a tot el territori.

 

mapa europa