matricula2

Professorat

El claustre de professors està format per un equip docent amb una llarga trajectòria tant en el món de la formació com en el mateix sector alimentari. A més, el professorat compta amb el suport i l’experiència de les metodologies docents aportades per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i el contacte directe amb el sector mitjançant la Federació Catalana d’Indústries de la Carn. Alhora, l’estudiant compta amb un professor tutor, professional de la indústria, que fa un acompanyament i seguiment dels aprenentatges a l’empresa.