Formació dual

El sistema d’estudi dual de KREAS combina la formació en una empresa i l’acadèmica, amb l’objectiu d’aconseguir una qualificació professional del treballador-estudiant que combini l’activitat laboral  amb l’activitat formativa al centre.

Aquesta metodologia de formació és molt positiva ja que:

 
  • Aconsegueix major motivació de l’alumnat, que veu clara l’aplicabilitat dels seus estudis.
  • Facilita la inserció laboral de l’estudiant perquè acaba la seva formació amb moltes hores d’experiència professional.
  • Permet a l’estudiant disposar d’un suport econòmic gràcies al contracte per a la formació i l’aprenentage o a la beca-salari.
  • Incideix en la millora de la qualitat de la formació professional.
  • Incrementa la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial en la formació professional.
  • Millora de la competitivitat de les empreses.
 

La formació dual es pot dur a terme amb dues modalitats de contractació, el contracte per a la formació i l’aprenentatge o la  beca salari. El contracte per a la formació i l’aprenentatge és el més beneficiós per  l’alumne ja que obté uns ingressos per les hores efectives treballades i només ha de pagar la matrícula. En el cas de la beca salari, l’alumne obté uns ingressos que li compensen part del cost del curs.

 

Empreses col·laboradores

Diapo Logos empresa 01.19