Formació dual

El sistema d’estudi dual de KREAS combina la formació en una empresa i l’acadèmica, amb l’objectiu d’aconseguir una qualificació professional del treballador-estudiant que combini l’activitat laboral  amb l’activitat formativa al centre.

Aquesta metodologia de formació és molt positiva ja que:

 
  • Aconsegueix major motivació de l’alumnat, que veu clara l’aplicabilitat dels seus estudis.
  • Facilita la inserció laboral de l’estudiant perquè acaba la seva formació amb moltes hores d’experiència professional.
  • Permet a l’estudiant disposar d’un suport econòmic gràcies al contracte per a la formació i l’aprenentage o a la beca-salari.
  • Incideix en la millora de la qualitat de la formació professional.
  • Incrementa la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial en la formació professional.
  • Millora de la competitivitat de les empreses.
 

La formació dual es pot dur a terme amb dues modalitats de contractació, el contracte per a la formació i l’aprenentatge o la  beca salari. El contracte per a la formació i l’aprenentatge és el més beneficiós per  l’alumne ja que obté uns ingressos per les hores efectives treballades i només ha de pagar la matrícula. En el cas de la beca salari, l’alumne obté uns ingressos que li compensen part del cost del curs.

 

Empreses col·laboradores

 

 

WEB_Diapo Logos empresa 10.18