CP

Certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat són les titulacions de futur a tot Europa. Aquesta titulació et permetrà obtenir una major competitivitat, ocupabilitat i et facilitarà la mobilitat a Espanya i a Europa.
Certificat de professionalitat, per a què ?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita com a professional competent per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i les habilitats per desenvolupar-la de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.
A més, un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.
Un certificat de professionalitat de tercer nivell et donarà accés al cicle formatiu de grau superior de KREAS, prèvia prova d’accés.

Operacions auxiliars d’elaboració a la indústria alimentària

Aquest certificat de nivell 1 acredita a qui el tingui la capacitat de realitzar operacions de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres i auxiliars que intervenen en els processos productius. També és capaç de col·laborar en aquests processos, ajudant en les operacions rutinàries i senzilles d’elaboració i envasat de productes alimentaris, d’acord a les instruccions de treball i a les normes d’higiene i seguretat específiques. I, finalment, per al maneig de carretons elevadors, per a la càrrega i descàrrega de mercaderies, amb les precaucions degudes.

A) Perfil professional i perspectives laborals

Aquest certificat et prepara per actuar de forma competent com a mosso de magatzem, torero/a, peó de la indústria d’alimentació i begudes, operador de maquinària per elaborar i envasar producte alimentari i activitat relacionada amb la recepció i preparació de matèries primeres.

B) Programa

El programa té una durada de 300 hores lectives repartides amb els següents mòduls formatius:

Preparació de matèries primes

Operacions bàsiques de processos de productes alimentaris

Envasat i empaquetat de productes alimentaris

Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

Pràctiques professionals no laborals (exempt en la formació dual)

C) Requisits d’Accés

No existeix cap requisit de formació específic per accedir-hi. Per a inscripció, contacteu amb KREAS. Aquí

Operacions auxiliars de transport intern en la indústria alimentària

Aquest certificat de nivell 1 acredita a qui el tingui la capacitat de realitzar operacions de neteja i higiene d’equips i instal·lacions, ajudar en les seves tasques de manteniment de primer nivell i manejar carretons i dispositius de transport intern de mercaderies, d’acord amb la normativa aplicable d’higiene i seguretat generals i específiques de la indústria alimentària.

A) Perfil professional i perspectives laborals

Aquest certificat et prepara per actuar de forma competent en el departament de manteniment, dedicat a la indústria alimentària, en empreses de mida mitjana o gran, desenvolupan la seva activitat depenent, si escau, funcional i/ jeràrquicament d’un superior.

B) Programa

El programa té una durada de 240 hores lectives repartides amb els següents mòduls formatius:

Manteniment bàsic d’instal·lacions i màquines en la indústria alimentària

Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

Pràctiques professionals no laborals (exempt en la formació dual)

C) Requisits d’Accés

No existeix cap requisit de formació específic per accedir-hi. Per a inscripció, contacteu amb KREAS. Aquí

Activitats auxiliars de magatzem

Aquest certificat de nivell 1 acredita a qui el tingui la capacitat de realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable

A) Perfil professional i perspectives laborals

Aquest certificat et prepara per actuar de forma competent com a mosso de magatzem, torero/a, preparador de comandes, embalador-empaquetador o peons del transport en general.

B) Programa

El programa té una durada de 210 hores lectives repartides amb els següents mòduls formatius:

Operacions auxiliars d’emmagatzematge

Preparació de comandes

Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

Pràctiques professionals no laborals (exempt en la formació dual)

C) Requisits d’Accés

No existeix cap requisit de formació específic per accedir-hi. Per a inscripció, contacteu amb KREAS. Aquí

Carnisseria i elaboració de productes carnis
Aquest certificat de nivell 2 acredita la capacitat de realitzar les operacions de valoració de la carn, de desfet, i de preparació i elaboració de productes i preparats carnis, complint amb la normativa tecnicosanitària vigent, i la capacitat de comercialitzar productes carnis en una petita empresa.

A) Perfil professional i perspectives laborals

Aquest certificat et prepara per actuar de forma competent com a carnisser/a, cansalader/a, elaborador/a de productes carnis, i per participar activament en les tasques associades a la preparació i elaboració de productes carnis i de productes precuinats i cuinats.

B) Programa

El programa té una durada de 510 hores lectives repartides en els següents mòduls formatius:

Emmagatzematge i expedició de carn i productes carnis

Condicionament i tecnologia de la carn

Elaboració de preparats carnis frescos

Elaboració i traçabilitat de productes carnis industrials

Pràctiques professionals no laborals (exempt en la formació dual)

C) Requisits d’accés

Els alumnes hauran de complir algun dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’ESO
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys
 • Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació (proves d’accés al nivell 2 de certificats de professionalitat)
Sacrifici, feinejat i desfet d’animals

Aquest certificat de nivell 2 acredita la capacitat de realitzar les operacions de valoració, sacrifici i feinejat de diferents espècies animals, preparant-los per al sacrifici. Desfer canals i obtenir peces i despulles comestibles. També certifica la capacitat de classificar i emmagatzemar el producte final complint la normativa tecnicosanitària vigent; de manipular la maquinària i els equips corresponents, i de tenir cura de la neteja de les instal·lacions i els instruments.

A) Perfil professional i perspectives laborals

Aquest certificat prepara per actuar de forma competent en tasques associades amb el sacrifici de l’animal i el procés d’escorxat i desfet de la canal. La persona que disposa d’aquest certificat té capacitat per treballar en la recepció d’animals com a operador de línia de l’escorxador, manipulació de despulles, classificador de canals i peces, així com en la neteja de canals.

B) Programa

El programa té una durada de 470 hores lectives repartides en els següents mòduls formatius:

Sacrifici, feinejat i desfeta d’animals

Desfeta i tecnologia de la carn

Operacions i control de magatzem de productes carnis

Pràctiques professionals no laborals (exempt en la formació dual)

C) Requisits d’Accés i matrícula

Els alumnes hauran de complir amb alguns dels següents requisits:

 

 • Estar en possessió del títol d’ESO
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys

 

Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació (proves d’accés al nivell 2 de certificats de professionalitat)

Indústries càrnies

Aquest certificat de nivell 3 acredita la capacitat de gestionar un escorxador, una unitat o una secció a la indústria càrnia, programant, preparant i supervisant els recursos materials i humans, així com la feina necessària per arribar als objectius fixats als plans de producció, qualitat i protecció ambiental. Acredita la capacitat per fer la supervisió de l’aplicació del sistema APPCC, de les bones pràctiques de fabricació i de manipulació, i del control de l’aplicació del sistema de traçabilitat.

A) Perfil professional i perspectives laborals

Aquest certificat prepara per actuar de forma competent com a tècnic/a de control de qualitat en indústries alimentàries, tècnic/a de laboratori de control de qualitat de productes preparats carnis, per al comerç al detall i a l’engròs de carn i productes carnis, així com per esdevenir encarregat/da de control mediambiental, supervisor/a de procés i producte.

B) Programa

El programa té una durada de 600 hores lectives repartides en els següents mòduls formatius:

Gestió de magatzem i comercialització a la indústria alimentària

Organització d’una unitat de producció alimentària

Gestió de la qualitat i del medi ambient a la indústria alimentària

Processos a la indústria càrnia

Elaboració de productes carnis preparats

Control analític i sensorial de la carn i els productes carnis

Pràctiques professionals no laborals (exempt en la formació dual)

C) Requisits d’Accés i matrícula

Els alumnes hauran de complir amb alguns dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell
 • Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives (proves d’accés al nivell 2 de certificats de professionalitat)
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o de 45 anys

Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació