ambient-kreas-04

Formació Contínua

Ens trobem davant d’un entorn empresarial molt competitiu i canviant que provoca que les empreses s’hagin d’adaptar contínuament a canvis tecnològics, organitzatius, globalització dels mercats i evolució dels productes, que generen la necessitat de formació permanent del personal de les empreses.

La formació contínua de Kreas és l’eina que proporciona als treballadors l’adaptació i la millora de les seves competències per mantenir la competitivitat de les empreses.

Kreas disposa d’una oferta de formació fixa, però també ofereix formació a mida per a les empreses segons les seves necessitats.

La formació contínua Kreas es caracteritza per:

  • La seva gran flexibilitat
  • No estar subjecta a cap regulació administrativa
  • Ajustar-se a les necessitats de l’empresa
  • L’aval d’un centre de formació de qualitat amb àmplia expertesa en l’àmbit.