La Fundació per  a  la formació integral en la indústria càrnia i agroalimentària és una fundació sense ànim de lucre fundada el 29 de gener de 2013,  i registrada amb el número 2777 en el Registre de Fundacions.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ECONÒMICA

1. PRESENTACIÓ

1.1 Missió i Visió de KREAS
Enllaç a la Missió de KREAS

1.2. Estatuts de KREAS
Enllaç als  Estatuts de KREAS

2. ÒRGANS DE GOVERN

2.1. Composició del Patronat

 • President: Joan Costa
 • Vicepresident: Jordi Montaña
 • Vicepresident: Josep Maria Corominas
 • Vocal 1r: Joan Turró
 • Vocal 2n: Josep Collado
 • Vocal 3r: Núria Barniol
 • Vocal 4t: Elisabet Cañigueral
 • Vocal 5è: Josep Terradellas
 • Vocal 6è: Juan Estapé
 • Vocal 7è: Jordi Villà
 • Vocal 8è: Mònica Vidal
 • Vocal 9è: Esther Badia
 • Vocal 10è: Yolanda Herreros
 • Vocal 11è: Josep Maria Monfort
 • Vocal 12è: Xavier Ferràs

2.2. Composició de la Comissió Executuva

 • President: Joan Turró
 • Vicepresident: Josep Collado
 • Vocal 1r: Núria Barniol
 • Vocal 2n: Mònica Vidal
 • Vocal 3r: Jordi Villà
 • Vocal 4t: Esther Badia
 • Vocal 5è: Estanis Vayreda

3. COMPETÈNCIES I FUNCIONS
3.1 Catàleg de serveis
Oferta formativa de KREAS

4. ORGANIGRAMA

4.1 Organigrama tècnic

Direcció General

Coordinació acadèmica

Administració

Professorat

5. COMPTES ANUALS

6. SUBVENCIONS 

6.1 Rebudes

En l’exercici 2017 no s’ha rebut cap subvenció.

6.2 Atorgades

En l’exercici 2017 no s’ha atorgat cap subvenció.

Adreça mail per exercir el dret d’accés a la informació:  info@kreas.cat

 

Darrera data d’Actualització:  maig de 2017