La Fundació per  a  la formació integral en la indústria càrnia i agroalimentària és una fundació sense ànim de lucre fundada el 29 de gener de 2013,  i registrada amb el número 2777 en el Registre de Fundacions.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ECONÒMICA

1. PRESENTACIÓ

1.1 Missió i Visió de KREAS
Enllaç a la Missió de KREAS

1.2. Estatuts de KREAS
Enllaç als  Estatuts de KREAS

2. ÒRGANS DE GOVERN

2.1. Composició del Patronat

President: Joan Costa

Vicepresident: Joan Masnou

Vicepresident: Josep Maria Corominas

Vocal 1r: Joan Turró

Vocal 2n: Josep Collado

Vocal 3r: Núria Barniol

Vocal 4t: Grup Cañigueral Imp. SL

Vocal 5è: Cristina Vaqué

Vocal 6è: Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters

Vocal 7è: Sergi Grau

Vocal 8è: Noel Alimentària SAU

Vocal 9è: Esther Badia

Vocal 10è: Casa Tarradellas SA

Vocal 12è: Xavier Ferràs

Vocal 13è Meritxell Borràs

Vocal 14è: La Fageda Fundació

Vocal 15è: Estanis Vayreda

2.2. Composició de la Comissió Executiva

President: Josep Collado

Vicepresident: Joan Turró

Vocal 1r: Núria Barniol

Vocal 2n: Mònica Vidal

Vocal 3è: Sergi Grau

Vocal 4è: Esther Badia

Vocal 5è: Estanis Vayreda

3. COMPETÈNCIES I FUNCIONS

3.1 Carta  de serveis
Oferta formativa de KREAS

Borsa de treball

Servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic

Mobilitat internacional

4. ORGANIGRAMA

4.1 Organigrama tècnic

Direcció General

Coordinació acadèmica

Administració

Professorat

5. COMPTES ANUALS

6. SUBVENCIONS 

6.1 Rebudes

En l’exercici 2017 no s’ha rebut cap subvenció.

6.2 Atorgades

En l’exercici 2017 no s’ha atorgat cap subvenció.

Adreça mail per exercir el dret d’accés a la informació:  info@kreas.cat

 

Darrera data d’actualització:  juliol 2018