La Fundació per  a  la formació integral en la indústria càrnia i agroalimentària és una fundació sense ànim de lucre fundada el 29 de gener de 2013,  i registrada amb el número 2777 en el Registre de Fundacions.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ECONÒMICA

1. PRESENTACIÓ

1.1 Missió i Visió de KREAS
Enllaç a la Missió de KREAS

1.2. Estatuts de KREAS
Enllaç als  Estatuts de KREAS

2. ÒRGANS DE GOVERN

2.1. Composició del Patronat

Pendent d’actualització

2.2. Composició de la Comissió Executiva

Pendent d’actualització

3. COMPETÈNCIES I FUNCIONS

3.1 Catàleg de serveis
Oferta formativa de KREAS

4. ORGANIGRAMA

4.1 Organigrama tècnic

Direcció General

Coordinació acadèmica

Administració

Professorat

5. COMPTES ANUALS

6. SUBVENCIONS 

6.1 Rebudes

En l’exercici 2017 no s’ha rebut cap subvenció.

6.2 Atorgades

En l’exercici 2017 no s’ha atorgat cap subvenció.

Adreça mail per exercir el dret d’accés a la informació:  info@kreas.cat

 

Darrera data d’actualització:  juliol 2018