matricula4

Beques

 

Beques Generals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Cada any, al llarg del mes d’agost, es convoquen les beques generals del Ministeri d’Educació Cultura i Esport. Trobareu la convocatòria i les condicions en aquest enllaç

 

Documentació

La sol·licitud es fa online a: https://sede.educacion.gob.es/tramite o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document, això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

 

Informacions Generals

Els requisits per a la sol·licitud de les beques estan establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007 de 21 de desembre i modificat pel Reial Decret 1721/2007  de 21 de desembre on s’estableixen els llindars de renta i de patrimoni per accedir a les beques.