La Fundació per  a  la formació integral en la indústria càrnia i agroalimentària és una fundació sense ànim de lucre fundada el 29 de gener de 2013,  i registrada amb el número 2777 en el Registre de Fundacions.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ECONÒMICA

1. PRESENTACIÓ

1.1 Missió i Visió de KREAS
Enllaç a la Missió de KREAS

1.2. Estatuts de KREAS
Enllaç als  Estatuts de KREAS

2. ÒRGANS DE GOVERN

2.1. Composició del Patronat

President:  Josep-Eladi Baños Díaz, Rector de la UVic-UCC

Vicepresident 1r: Joan Costa Rubirola, President de la FECIC

Vicepresident 2n: Josep Berga Vayreda, Alcalde d’Olot

Vocal 1r: Joan Turró i Vicens

Vocal 2n: Josep Collado i Bosch

Vocal 3r: Núria Barniol Noguer

Vocal 4t: Grup Cañigueral Imp. SL

Vocal 5è: Cristina Vaqué Crusellas

Vocal 6è: Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters

Vocal 7è: Sergi Grau Carrión

Vocal 8è: Noel Alimentària SAU

Vocal 9è: Esther Badia i Pascual

Vocal 10è: Casa Tarradellas SA

Vocal 11è: vacant

Vocal 12è: vacant

Vocal 13è Meritxell Borràs Solé

Vocal 14è: La Fageda Fundació

Vocal 15è: Estanis Vayreda Puigvert

**La inscripció d’alguns membres al Registre de Fundacions es troba en tràmit

2.2. Composició de la Comissió Executiva

President: Josep Collado i Bosch, secretari General de la FECIC

Vicepresident: Joan Turró i Vicens, Director General de la FUBalmes

Vocal 1r: Núria Barniol Noguer

Vocal 2n: Noel Alimentària SAU

Vocal 3è: Sergi Grau Carrión

Vocal 4è: Esther Badia i Pascual

Vocal 5è: Estanis Vayreda Puigvert

3. COMPETÈNCIES I FUNCIONS

3.1 Carta  de serveis
Oferta formativa de KREAS

Borsa de treball

Servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic

Mobilitat internacional

4. ORGANIGRAMA

4.1 Organigrama tècnic

Direcció General

Coordinació acadèmica

Administració

Professorat

5. COMPTES ANUALS

6. SUBVENCIONS 

6.1 Rebudes

En l’exercici 2020 no s’ha rebut cap subvenció.

6.2 Atorgades

En l’exercici 2020 no s’ha atorgat cap subvenció.

Adreça mail per exercir el dret d’accés a la informació:  info@kreas.cat

 

Darrera data d’actualització: octubre 2021