La Fundació per  a  la formació integral en la indústria càrnia i agroalimentària és una fundació sense ànim de lucre fundada el 29 de gener de 2013,  i registrada amb el número 2777 en el Registre de Fundacions.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ECONÒMICA

1. PRESENTACIÓ

1.1 Missió i Visió de KREAS
Enllaç a la Missió de KREAS

1.2. Estatuts de KREAS
Enllaç als  Estatuts de KREAS

2. ÒRGANS DE GOVERN

2.1. Composició del Patronat

President:  Josep Solà Masias, designat per part de la FECIC

Vicepresident 1r: Josep-Eladi Baños Díaz, Rector de la UVic-UCC

Vicepresident 2n: Josep Berga Vayreda, Alcalde d’Olot

Vocal 1r: Josep Arimany Manso

Vocal 2n: Josep Collado i Bosch

Vocal 3r: Antoni Llobet Mercadé

Vocal 4t: Grup Cañigueral Imp. SL

Vocal 5è: Montserrat Fonternau Rovira

Vocal 6è: Bon Preu, SAU

Vocal 7è: Genís Borralleras Coma

Vocal 9è: Maria Luz Calle Rosignana

Vocal 10è: Casa Tarradellas SA

Vocal 11è: vacant

Vocal 12è: vacant

Vocal 13è vacant

Vocal 14è: La Fageda Fundació

Vocal 15è: Estanis Vayreda Puigvert

**La inscripció d’alguns membres al Registre de Fundacions es troba en tràmit

2.2. Composició de la Comissió Executiva

President: Antoni Llobet Mercadé, designat per la Fundació Universitària Balmes

Vicepresident: Josep Collado i Bosch, secretari General de la FECIC

Vocal 1r:Estanis Vayreda Puigvert

Vocal 2n: Noel Alimentària SAU

Vocal 3r: Fundació Universitària Balmes

3. COMPETÈNCIES I FUNCIONS

3.1 Carta  de serveis
Oferta formativa de KREAS

Borsa de treball

Servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic

Mobilitat internacional

4. ORGANIGRAMA

4.1 Organigrama tècnic

Direcció General

Coordinació acadèmica

Administració

Professorat

5. COMPTES ANUALS

6. SUBVENCIONS 

6.1 Rebudes

En l’exercici 2022 s’han rebut subvencions del Departament de Treball i de la Unió Europea.

6.2 Atorgades

En l’exercici 2022 no s’ha atorgat cap subvenció.

Adreça mail per exercir el dret d’accés a la informació:  info@kreas.cat

 

Darrera data d’actualització: octubre 2021