La convivència al centre KREAS està recollit en el següent document