1a Promoció de formació dual en indústries alimentàries a l’Alt Empordà