Requisits:

  • Llicenciats/des, Enginyers/es, o Graduats/des universitaris en ciències, principalment: Enginyeria Agrònoma, Ciència i Tecnologia dels aliments, enginyeria Tècnica Agrícola, esp. indústries alimentàries, veterinària, també biologia, farmàcia, químic, ciències ambientals, Nutrició Humana i Dietètica, Organització industrial.
  • Acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana (Nivell C)
  • Experiència Docent (>1000h) o Certificat d’Aptitud Pedagògica o Màster en Formació de Professorat

Es valorarà:

  • Coneixements d’anglès acreditats
  • Experiència laboral en el sector
  • Professionals en actiu
  • Experiència professional en indústria alimentària en tasques relacionades amb: la producció i tecnologia alimentària, laboratori d’anàlisi d’aliments i aigües, anàlisi sensorial, tècniques d’envasat, implantacions de sistemes de gestió de la qualitat, relacionada amb biotecnologia alimentària, i entorns de I+D. Es valorarà coneixements sobre noves tecnologies alimentàries.
  • Carnet B1 i vehicle propi

Documentació a presentar:

  • Currículum vitae complet
  • Carta de motivació per presentar la candidatura

Enviar documentació a info@kreas.cat